מעוניין לקבל סני, עובד ופעיל?

בהמשך לפיתוח הרשת, אנו מעבירים את הסניף שלנו בהרצליה מבעלות שלנו לזכיינות,

"Paulette" הינה רשת בתי קפה "על הדרך" בהשראת התרבות הצרפתית המודרנית בדגש על מהירות וטריות. מאפים המיובאים ישירות מצרפת ומאיטליה. בשיטות עבודה יחודיות.

מערכת BizStart
שם: מערכת BizStart

מספר טלפון
054-6388802

כתובת
רמת השרון - הרצליה