מיפעל לייצור נייר למכירה עים כל הציוד 

שם: דוד פרג

מספר טלפון
0543323538

כתובת
רמלה