למסירה קו חלוקה לחם של מאפייה מובילה בתחום

פרטים נוספים יינתנו במהלך הפגישה

מערכת BizStart
שם: מערכת BizStart

מספר טלפון
053-2002400

כתובת
רעננה