למכירה חברה לשיווק והפצה של ירקות בוטיק באיכות גבוהה ביותר. לחברה הוצאות תפעול נמוכות ורווחים גבוהים במגמת עלייה מתמדת. עסק בעל מחזורים גבוהים מאוד.

פרטים נוספים ינתנו בפגישה.

לרציניים בלבד!

מערכת BizStart
שם: אביב

מספר טלפון
050-8005165

כתובת
כפר סבא