למכירה 2 קליניקות המושכרות בתשואה גבוהה (לא ניתן לקבל משכנתא).

הקליניקות נמצאות במיקום קרוב לעיר ולגאולה וכוללות ציוד משרדי.

ניתן לקחת חדר 1 לעבודה וחדר שני להשכרה.

מערכת BizStart
שם: עופרה

מספר טלפון
052-7605214

כתובת
ירושלים