למכירה קו לניקיון 16 בניינים פעמיים בשבוע, 24 שעות שבועיות

הקו מייצר הכנסה חודשית של 7200 ₪ בחודש.

מערכת BizStart
שם: אורן

מספר טלפון
052-2597057

כתובת
ראשון לציון