דרוש משקיע (250000 ש”ח) ציפיות רווחיות 2.500.000 ש”ח עד סוף שנת 2015.

הנתונים מבוססים על בדיקות שטח מעמיקות ותוכנית עסקית 0546980995

שם: אנדריי

מספר טלפון
054-6980995

כתובת
אין כתובת