דרוש בעל/ת ניסיון רב בתחום הקוסמטיקה בארץ על מנת להחדיר חברת קוסמטיקה בינלאומית לישראל אשר טרם פועלת כאן.

על אותו אדם להיות בעל ניסיון ניהולי, יכולת פיננסית להוביל מהלך שכזה וכן יידרש להכין תכנית עסקית מפורטת, הכוללת פתיחת חנות/חנויות מותג, הפצה, שיווק וכו’.

פרטים על החברה יינתנו אך ורק בפגישה ולאחר שיחה טלפונית מקדימה.

מספר טלפון
052-6391110

כתובת
אין כתובת