למכירה עסק של פרסום על מסך ענק בצומת מרכזית

לעסק יש עסקאות סגורות מראש.

מערכת BizStart
שם: גלית

מספר טלפון
054-5777692

כתובת
שדרות