למסירה, מלונית באזור תיירותי ביפו על יד השעון.

המלונית משופצת וכוללת 48 מיטות.

המלונית מושקעת בכמיליון שקל ונדרשים דמי פינוי סבירים להעברה.

מערכת BizStart
שם: יואל

מספר טלפון
052-3390348

כתובת
יפו