בהזדמנות עקב סגירת העסק, מלאי אגזוזים (כולל ספידרקס) למכירה במחיר אטרקטיבי.

מערכת BizStart
שם: אבי

מספר טלפון
052-6285985

כתובת
תל אביב