בהזדמנות עקב סגירת העסק, מלאי אגזוזים (כולל ספידרקס) למכירה במחיר אטרקטיבי.

שם: אבי

מספר טלפון
052-6285985

כתובת
תל אביב