בהזדמנות בעקבות פירוק שותפות, למכירה מזנון/קיוסק/פיס עם אישורים בתל אביב.

המחיר כולל ציוד וסחורה. שכירות נמוכה

מערכת BizStart
שם: גיא

מספר טלפון
050-3770045

כתובת
תל אביב