מוסך חדש למכירה בעוספיה.

המוסך כולל ציוד חדש אשר נרכש לפני כשנה, משרדים, שירותים ומחסן

קיימת אפשרות לרכישת הציוד בלבד.

מערכת BizStart
שם: בוטרוס

מספר טלפון
052-7733873

כתובת
עוספיה