למכירה מוסך מורשה ומאושר על ידי החברה.

למוסך המון לקוחות, יש בו את כל הציוד והאבזור הנדרשים במצב חדש לחלוטין.

שטח המוסך כ- 2,000 מ"ר.

יתר המידע יימסר בפגישה.

אל תפספסו!