למכירה קו חלוקת לחם וחלב.

הקו פעיל בשעות הבוקר המוקדמות. עובדים כ5-6 שעות ביום עם הכנסה של 20,000 ש"ח.

מאגר לקוחות קבוע, ישנה אפשרות לעבוד עם רכב קטן.

פרטים נוספים ינתנו באתר החברה "טרי על הבוקר".

 

מערכת BizStart
שם: חי רבין

מספר טלפון
054-9569196

כתובת
רחובות