למכירה מוסך ותיק מאוד לרדיאטורים ואגזוזים בת"א, הכולל ציוד ופעילות עסקית.

מערכת BizStart
שם: משה

מספר טלפון
057-7339350

כתובת
ת"א