מבנה עצמאי מתאים למגוון ייעודים ושימושים

שם: מבנה

מספר טלפון
0522760215

כתובת
קרית גת