להקמה חנות המתמקצעת במכירת תבלינים, קטניות, פירות יבשים ועוד.

לחנות תהיה כשרות גבוהה ומיועדת לקבל החרדי. החנות תוקם ברחוב רוממה שבירושלים, במרכז המסחרי החדש שמיועד לקהל חרדי.

עלות כוללךת: 279,000 ש"ח.

קוד: 2256

מערכת BizStart
שם: המרכז לקידום זכיינות

מספר טלפון
1700-720720

כתובת
ירושלים