למכירה חברה משפחתית בתחום החקלאות.

החברה עוסקת בייצור ומכירת תשומות לחקלאות בכל הארץ.

מערכת BizStart
שם: אביטל

מספר טלפון
052-5666462

כתובת
ירושלים